ANKET

Sitemizde En Çok Hangisinin İncelemesini Görmek İstersiniz ?

Dizüstü Bilgisayar - 16 ( 28.07 % )

Ekran Kartı - 10 ( 17.54 % )

RAM - 1 ( 1.75 % )

Intel NUC Mini Bilgisayar - 1 ( 1.75 % )

USB Bellek - 2 ( 3.51 % )

Sadece SSD Yeterli ! - 27 ( 47.37 % )

TÜM ANKETLER

TOPLAM REY : 57

SON TWEETLER

SON YORUMLAR

TRIM Nedir, Nasıl Çalışır ?

Yazar: 05-12-13  2:40

 

Doktor-TRIM-SSDLabsNet

 

 

 

TRIM ( Trim ) – Uygun Biçimlendirme Komutları: Lûgatdaki Türkçe karşılığı kırpma, kesme, budama ve uygun biçime getirme olan TRIM, en anlaşılabilir mânâsı ile SSD’lerde bahçevan vâzifesi gören komutsetidir. Muhteviyatlarında mekanik bir donanım bulundurmayan katı hâl diskleri, taşıdıkları Flash belleklerin idâresini de bir takım usûllere bağlı kalarak yürütürler. İşletim sistemi ve kontrolcü arasındaki münâsebette mühim bir yer teşkil eden silinen sahaların SSD’ye bildirilmesi uygulaması TRIM komutu üzerinden yürütülmektedir.

 

TRIM komutunun kullanılabilmesi için hem SSD’nin hem de işletim sisteminin TRIM desteğine sâhib olması gerekir. Bu noktada AHCI ise mecbûri değildir, yâni TRIM, o olmadan da çalışabilir. Günümüz SSD’lerinin hepsi bu komutsetine destek verirken burada dikkât etmemiz gereken nokta ise kullandığımız işletim sisteminin TRIM desteği sağlayıp sağlamadığıdır. Çünkü, katı hâl disklerinden tam verim alabilmek TRIM komutunun faâl durumda olması lâzımdır. Aksi hâlde SSD kontrolcüsü ile işletim sistemi arasındaki haberleşme eksik olacağından hem kontrolcünün üzerine fazladan yük biner, ki bu da zamanla performans düşüklüğünü berâberinde getirir, hem de katı hâl diskinin daha kararsız çalışmasına sebebiyet verebilir.

 

 

 

TRIM komutuna destek veren işletim sistemleri de şöyledir:

 

 

  • Windows 7 ve Windows 8
  • Kernel 2.6.33 ve üstü tüm Linux sürümleri
  • Mac OS X Snow Leopard sürüm 10.6.8 ve üzeri

 

 

 

 

 

Peki TRIM Nasıl Çalışır ? 

 

 

 

 

SSD-TRIM-ile-Silme-SSDLabsNet

 

 

 

Tabloda da görüldüğü üzere block’daki verînin hepsi evvelâ tampon belleğe alınır, ardından ilgili block silinir, bu esnâda tampon bellekteki hedef Page’ler silinir. Hedef Page’lerin silinmesi ile tampon bellekteki block müsâit vaziyete gelmiş olur ve az önce silinen Block’a tekrar yazılır.

 

TRIM komutları hakkında son olarak zikredebileceğimiz hususlar ise kendisi hakkında ecnebî forumlarda henüz isbatlanmamış birçok iddiânın dolaşıyor olduğudur. İddiâ sâhiblerinin üzerinde durdukları nokta TRIM’in katı hâl diskinin umûmî performansını düşürdüğü ve aslında pek de lâzım olmadığı şeklinde. Hattâ bilgisayarlarında bu komutun  çalışmasına izin vermeyenlerde mevcud.

 

Bu konuda bizim kanaâtimiz şudur ki; ismi TRIM ya da başka birşey olsun, işletim sistemi ile SSD arasındaki haberleşmeyi düzgünce tahsis edecek ya da mevcuddaki işleyişi geliştirecek bir mekanizmaya SSD’lerinin hepsinin ihtiyâcı vardır. Çünkü bunu gerektiren Flash bellek teknolojisinin temel çalışma kâidelerinden bir başkası değildir. TRIM komutlarının SSD performansından cüz’î miktarda harcadığı doğrudur. Velâkin uzun vâdede muhtemel baş ağrılarının önüne geçebilmede fayda sağlıyorsa, TRIM komutlarından mümkün mertebe yararlanmak sanırız ki isâbetli olan görüştür.

 

 

 

 

TRIM konusu da buraya kadardı, rehberimizin bir sonraki makâlesi: SSD’lerde Firmware Nedir, Nasıl Çalışır ?

 

 

 

 

İKTİBASLAR: