ANKET

Sitemizde En Çok Hangisinin İncelemesini Görmek İstersiniz ?

Dizüstü Bilgisayar - 16 ( 28.07 % )

Ekran Kartı - 10 ( 17.54 % )

RAM - 1 ( 1.75 % )

Intel NUC Mini Bilgisayar - 1 ( 1.75 % )

USB Bellek - 2 ( 3.51 % )

Sadece SSD Yeterli ! - 27 ( 47.37 % )

TÜM ANKETLER

TOPLAM REY : 57

SON TWEETLER

SON YORUMLAR

 

SSDRehberi-SSDLabsNet

 

Evvela lûgat mânâsı ile başlayacak olur isek SSD ( Solid State Disk – Drive ), Katı Hâl DiskiSürücüsü demektir ve muhtevasında mekanik bir sistem bulundurmadığı için bu şekilde isimlendirilir. Solid State, yâni Katı Hâl kelimesi ise, yarı iletken dünyasında üreticilerin zamanla gelişen teknoloji ile birlikte elektronik devrelerde kullanılan vakumlu tüplerden Solid State tabanlı transistörlere geçme vetiresinde mefhum karışıklığının önüne geçmek için tercih ettikleri bir terim idi. Söz konusu da depolama olduğunda manyetik bir plaka veyâhut motor sistemi ihtiva etmeyen bu teknolojiye Solid State Disk – Drive denilmeye başlandı.

 

Memleketimizde 2009 senesinden itibâren umûmen tanınmaya başlanan katı hâl disklerinin bilgisayar dünyasına dâhil olmaları aslında 1950’li yılları bulmakta. O vakitler ABD ordusunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen SSD’lerin bilinen ilk kullanım sahalarından biri de savaş uçakları idi. ABD’de icad edilen hemen hemen tüm teknolojiler gibi katı hâl diskleri de bir süre sonra orduya münhasır olmaktan çıkmış ve sırasıyla önce üniversiteler, müesseseler ve ardından da tüketicilerin kullanımına inmiştir.

 

İlk çıktığı vakitlere kıyasla günümüzde ulaştığı nokta itibâri ile daha karmaşık bir yapı alan katı hâl disklerinin çalışma mantığı ve inceliklerini anlamak da kısmen zorlaşmıştır. Kulaklara yabancı gelen bir sürü yeni terim de işin tuzu, internet ortamında bu sahada derli toplu Türkçe bir çalışmanın bulunmayışı da son kullanıcılar nezdinde kafa karışıklığına sebebiyet vererek işin biberi olmuştur. İş bu sebeble, Türkiyeli kullanıcıların katı hâl disklerini doğruca anlayabilmeleri ve tercihlerini isâbetli bir şekilde yapabilmeleri adına hazırladığımız A’dan Z’ye SSD Rehberi isimli bu yazı dizimize başlıyor, siz değerli ziyâretçilerimizin beğenisine sunuyoruz.

 

Rehberimizin her bir makâlesinin konu başlığında sayfaların sırasını ifâde eden numaralar yer alacaktır. Üzerinde bulunduğumuz sayfa da ilk makâle olması hasebiyle Rehberimizin sayfa sıralamasını linkleri ile buraya eklemeyi münâsib gördük:

 

 

#1.0 – SSD Nedir,  Sunduğu Fayda ve Yenilikler Nelerdir ?

 

#2.0 – İcâdından Günümüze SSD’lerin Kısa Târihçesi

 

#3.0 – SSD Donanımlarına Giriş

#3.1 – İnce Ayrıntıları ile SSD Arayüzleri

#3.2 – Kontrolcü Nedir ?

#3.3 – Flash Bellek Teknolojisi Nedir, Nasıl Çalışır ?

#3.4 – Flash Bellekleri ve Logic Gate Mefhumlarını Yakından Tanıyalım

#3.5 – NAND Flash Bellekler Kaça Ayrılır ?

 

#4.0 – NAND Flash Bellek Mîmârisi Nasıl Çalışır

#4.1 – Write Amplification Nedir, Nasıl Çalışır ?

#4.2 – ECC ( Error Correction Code ) Nedir, Nasıl Çalışır ?

#4.3 – Over Provisioning Nedir, Nasıl Çalışır ?

#4.4 – Garbage Collection Nedir, Nasıl Çalışır ?

#4.5 – Wear Levelling Nedir, Nasıl Çalışır ?

#4.6 – TRIM Nedir, Nasıl Çalışır ?

#4.7 – Firmware Nedir, Nasıl Çalışır ?

#4.8 – Tampon Bellek ( Cach Memory ) Nedir, Nasıl Çalışır ?

 

#5.0 – SSD’lerde Performansı Doğru Anlamak

#5.1 – SSD Tercîhinde İsâbet – Katı Hâl Diski Alırken Nelere Dikkât Etmeli

 

 

 

Konu üzerinde fikir yürüttük ve işe SSD’lerin nasıl çalıştığından evvel, ne işe yaradıklarından başlamayı uygun görerek şu suâli ziyaretçilerimiz adına kendimize yönelttik: ” Onları bu kadar hususî kılan şey nedir ? ” 

 

Malûmumuz, bu sorunun cevabı da şahısdan şahısa farklılık arz edecektir. Hâli ile birden fazla muhtelif cevab bulunmaktadır. Çünkü her kullanıcının ihtiyacı bir değildir. Misâllendirecek olursak, umûmen bir talebe ve iş adamı için bilgisayarlarında taşıdığı verinin ehemmiyeti bir değildir. Hele ki mevzu bahis taşınabilir bilgisayar olduğunda durum daha da hassaslaşacaktır.

 

Zamanında tecrübe ettiğim bir olayı paylaşmak isterim. Bir keresinde dizüstü bilgisayarımda o an çalışmakta olan uygulama umduğum gibi devam etmeyince, yorgunluğun da müesser olması ile elimi touchpad sol kısmına ağırca bırakmış idim. Hemen ertesinde çizilmeyi andıran bir ses duymaya başlamış, ardından da Windows XP’nin meşhur mavi ekranları ile başbaşa kalmışdım :) Ertesinde, içerisinde mühim dosyalarım da bulunan sâbit diskim ile beraber dizüstü bilgisayarımı  satın aldığım yere götürdüğümde esnaf arkadaşlar sâbit diski birebir değiştirebileceklerini, fakat içerisindeki verilere ulaşma imkânımın da kalmadığını belirtmişlerdi. Bir tamirci ile anlaşıp dosyaları kurtarmayı seçsem bu sefer de sâbit diskten vaz geçmem gerekecekti. Sonrasında yüklü miktarda bir meblâğa tamirci ile anlaşarak HDD ile yollarımı ayırmak mecburiyetinde kaldım. Yaşadığım bu tecrübe HDD’lere olan itimadımı sarsacak ve zamanla bu konuda daha istikrarlı çözümlere, o vakitler ismi bize garib gelen katı hâl disklerini merak ile araştırmaya koyulmama vesile olacaktı.

 

Tıpkı hard diskler gibi üzerlerine işletim sistemi kurulup yazılım, oyun ve uygulamalar yüklenip çalıştırılabilen, üretim şekline göre hemen her türlü bilgisayara hitâb edebilen bu SSD’leri özel kılan hususlara geçelim.

 

 

Katı Hâl Disklerinin Sunduğu Husûsiyetler:

 

 

1- SSD’ler Hızlıdır:   Günümüz SSD’leri sâbit disklere kıyasla daha yüksek okuma ve yazma hızları sunarlar. Aynı anda çoklu işleme imkân tanımaları, SSD’leri sâbit disklerden ayıran en önemli müessirdir. Normal bir HDD ile birkaç yazılım üst üste çalıştırıldığında sistemde kısmi takılmalar yaşanırken, SSD’lerde bu tür durumlar ile karşılaşılmaz. Dosya iletimi de gâyet hızlıdır.

 

SSD-Cheetah

 

 

 

2- Sistemin Açılış / Kapanış Süreleri Kısalır:   Normal bir SSD ile sistem açılışı takriben 10 – 20 saniye arası sürer. Halbuki HDD’lerde bu müddet bir dakîkaya yakındır. Bilgisayarda kurulu olan yazılım sayısı arttıkça sistem iyice hantallaşır ve bunun tezâhürleri en açık şekilde sistemin açılış ve kapanışlarında müşâhede edilir. SSD’ler, bilgisayarını hergün birçok kez açıp kapama durumunda olan kullanıcılar için büyük vakit tasarrufu sağlar.

 

 

 

 

 

 

3- Hareketli Parça İhtiva Etmezler:   Bir SSD’de hiçbir hareketli parça bulunmaz, hemen herşey silikon üzerine bina edilmiştir. Fakat HDD’lerde durum böyle değildir, sistem dönen plakalar üzerine işler. SSD’lerin bir yerde sâbit durma mecburiyeti de yoktur.

 

 

HDD-to-SSD

 

 

 

 

 

4- Daha Serin Çalışırlar:   Saatte 107km’yi bulan devir değerlerine sâhib olmayan katı hâl diskleri HDD’lere kıyasla pek daha serin çalışmaktadırlar :) Bu husus taşınabilir bilgisayarlar için mühim bir yer teşkil etmektedir, ki devamlı yüksek sıcaklıkta çalışan donanımların sistemin umûmuna hem kararlılık hem de kullanım deneyiminde sebebiyet verdiği menfî etkiler düşünüldüğünde serin çalışmanın ehemmiyeti rahatça anlaşılabilecektir.

 

SSDler-Serin-Calisir

 

 

 

 

5- Neredeyse Sessizdirler:   Katı hâl diskleri çalışırken sıfıra yakın ses çıkarırlar. HDD’lerden alışık olduğumuz tıkırtı sesleri masaüstü bilgisayarlarda kısmen hoşgörülürken, kullanıcıya yakın mesâfede duran dizüstüler üzerinde çalışırken dikkat dağılmasına sebeb olabilmekte ve bu durum gece çalışanlar için daha belirgin bir hâl almakta. Flash bellek teknolojisi sayesinde SSD’ler bu noktada da yine ön sırada koşarlar.

 

SSDler_Sessizdir

 

 

 

 

6- Dayanıklıdırlar:   Katı hâlli olan yapıları gereği darbelere karşı daha mukâvemetlidirler. Umûmen 1500g şoka karşı dayanıklılık gösterebilen SSD’leri, misâl teşkil etmesi adına bir üreticinin hazırlamış olduğu video çalışmasını aşağıdan izleyebilirsiniz:

 

 

 

 

 

 

7- Zorlu Şartlar Altında Çalışabilirler:   SSD’ler, ihtivâ ettikleri donanımlara göre ( ekseriyetle Enterprise SSD’ler ) -40 ilâ +85° arası sıcaklık, %90 nem ve 10.000 fit  gibi yüksek irtifa koşulları arasında çalışmalarını sürdürebilirler. Bu sebebledir ki muharebe uçaklarının depolama çözümlerini daimâ katı hâl diskleri teşkil eder.

 

 

 

Endustrial-SSDs

 

 

 

 

8- Düşük Güç Tüketimi:   Her bir yeni nesilde daha düşük güç tüketimleri sunan SSD’ler ile mekanik disklerin arasındaki makas iyice açılmıştır. Günümüz îtibâri ile bâzı katı hâl diskleri çalışma esnâsında 1 watt’dan daha düşük enerji tüketimi sunmaktadırlar. Bu da hâli ile taşınabilir bilgisayarların zayıf kaldıkları bir diğer nokta olan pil süresini artırmaya yardımcı olur.

 

 

Pil-Omru

 

 

 

 

 

9- Daha Hafifdirler:   Masaüstü sistemlerde pek dikkat çekmese de, taşınabilir bilgisayarlar için diğer bir mühim unsur hafifliktir. Ekseriyetle dışarıda kullanılan bu bilgisayarlarda her bir 50 gram zamanla kullanıcıda kilogram taşındığını hissettirmeye yetmektedir ki birkaç senedir esen Ultrabook rüzgârı dâhilinde HDD’ler de incelmeye başlamıştır. Fakat bu incelme vetîresinde dâhi SSD’leri yakalamaları mümkün gözükmüyor. Günümüzde 2.5” bir katı hâl diski takriben 70 – 80 gram arasında değişmekte. Eğer ki mSATA yapısında ise bu rakam 4 grama kadar düşürülebilmekte.

 

 

SSD-Daha-Hafiftir

 

 

 

 

 

İKTİBASLAR: