ANKET

Sitemizde En Çok Hangisinin İncelemesini Görmek İstersiniz ?

Dizüstü Bilgisayar - 16 ( 28.07 % )

Ekran Kartı - 10 ( 17.54 % )

RAM - 1 ( 1.75 % )

Intel NUC Mini Bilgisayar - 1 ( 1.75 % )

USB Bellek - 2 ( 3.51 % )

Sadece SSD Yeterli ! - 27 ( 47.37 % )

TÜM ANKETLER

TOPLAM REY : 57

SON TWEETLER

SON YORUMLAR

İnce Ayrıntıları ile SSD Arayüzleri

Yazar: 08-11-13  0:40

 

c02093115

 

Bu makâlemizde A’dan Z’ye SSD Rehberimizin, SSD Donanımları kısmının ikinci bölümü olan Arayüzleri işleyecek ve bu sahadaki mefhum karmaşasının önünü almaya gayret edeceğiz. Lâkin, konumuzun hem çetrefelli olması hem de birden fazla yan başlığa şümûl etmesi, hâli ile yazımızın da biraz uzun olmasına sebebiyet verdi. Biz de sâde bir dil ile umûmun anlayacağı kelimeleri tercih ederek, muhtemel tenâfürlerden kaçınmaya özen gösterdik. Makâlemizin ilerleyen kısımlarında mes’elenin iyice karışmaması adına belli başlıkları cem ederek ( birleştirerek ) yazının akıcılığını muhafaza etmeye çalıştık. Çünkü Arayüzler konusu epey karışıktır ve son şu birkaç senede bir sürü yabancı terim son kullanıcıların etrafını sarmış durumdadır.

 

 

 

 

Beş alt başlığa böldüğümüz yazımızın ilk kısmını az evvel de belirttiğimiz üzere SSD’lerin hemen hepsinin müşterek noktası olan Arayüzler konusu teşkil edecek. Öyle ki, Arayüzler başlığını işlemeden diğer konulara geçmenin isâbetli olmayacağını farkettiğimiz için önceliği bu konuya veriyoruz.

 

 

 

Arayüz Nedir ?

 

İngilizce karşılığı Interface olan Arayüz terimi, birden fazla donanımı birbirine bağlayan ve bunlar arasında iletişimi sağlamakla vazîfeli bağlantı birimine bilgisayar terminolojisinde verilen isimdir. Donanımlar arasında bağlatının gerçekleşebilmesi için bir erkek bir de dişi olmak üzere en az iki uç noktası lâzımdır. Aslında, sâdece bilgisayar dünyâsında değil, günlük hayâtımızda da Arayüz olarak adlandırabileceğimiz birkaç eşyâyı zikretmek, ziyâretçilerimizin konuyu daha kolay kavraması açısından isâbetli olacaktır.

 

Misâl; elektirikli bir ev âletinizin fişi ve duvardaki priziniz, otobüse binmek için kullandığınız akbiliniz ve bunu okuyan cihazla arasındaki manyetik bağlantı, arabanıza benzin alırken kullandığınız pompa, bilgisayarınızda çalışırken kullandığınız klavye, fâre ve bilumum cihazların bağlantı uç ve yuvaları hepsi  birer arayüzdür. Bununla ilgili örnekler daha da çoğaltılabilir.

 

Böyle bir girizgâhdan sonra katı hâl disklerinde kullanılan Arayüz türlerini bir bir tanımaya çalışalım:

 

 

 

 

 

ATA – IDE Arayüzü

 

Bilgisayarlar ile tanışıklığı 15 sene ve daha fazla olan kullanıcıların hatırlayacağı üzere eskiden CD / DVD-Rom’lar ve HDD’lerimizi anakarta bağlamak için ATA, nâm-ı diğer IDE arayüzünü kullanırdık. IDE arayüzü de seneler içerisinde değişim göstermiş lâkin HDD’lerin artan performansına cevab verememeye başlamışdı.

 

Pata_Cables

 

ATA, ATA-2, ATA-3, Ultra ATA, ATA/66, ATA/100 şeklinde geçirdiği bir tebeddülât ( değişim ) dâiresinde gelişimini sürdüren bu arayüz, 2003 senesinde Serial ATA, yâni SATA’nın tanıtılması ile birlikte sahasında gerileme dönemine girmiştir.  2006’dan sonra hızla çoğalan SATA, hem daha performanslı olması, hem de takıp çıkarılması IDE’ye nisbeten daha basit olması ile hemen her bilgisayarda kendine yer edinmeye başlamış ve selefini koltuğundan etmiştir.

 

 

Günümüz îtibâri ile bilgisayar kullanıcıları arasında en meşhûr olanı, yukarıda kısa târihçesini anlattığımız 7 pinli ağza sâhib olan SATA’dır. Tanıtıldığı seneden günümüze kadar birkaç farklı nesil ortaya çıkarabilen bu arayüzünün gelişim vetîresi (süreci ) kısaca şöyledir:

 

 

 

SATA 1.0 – 1.5 Gbit/s – 150 MB/s

 

SATA_Arayuz7 Ocak 2003 târihinde bilgisayar dünyâsındaki yerini alan SATA arayüzünün ilk nesli olan 1.5 Gbit/s, nazâriyede ( teoride ) 150MB/s bant genişliği sağlıyordu ve bu hâli ile PATA/133’e yakın bir tablo çizmekteydi. Bu nesilde NCQ ( Native Command Queuning )’ya da henüz destek verilmemekteydi. 2010 yılında da piyasanın en hızlı 10.000 RPM sâbit diski testlerde 157MB/s rakamlarını görünce bu arayüzün hududları sonunda HDD’lerce de aşılmış oldu.

 

 

 

SATA II – 2.0 – 3 Gbit/s – 300 MB/s

 

Performans noktasında SATA 1.0’ı ikiye katlayan bu arayüz nazâriyede 300MB/s sunabilmekteydi. Günümüz mekanik disklerinin de üstesinden rahatlıkla gelebilen SATA 2.0, gelişen SSD teknolojisi karşısında yerini halefine bırakma mecbûriyetinde kalmıştır.

 

 

 

SATA III – 3.0 – 6 Gbit/s – 600MB/s

 

SATA standartlarını belirleyen Serial ATA International Organization ( SATA-IO ) tarafından 2008 temmuzunda duyurulan SATA 3.0, resmî olarak 27 mayıs 2009’da da bilgisayar kullanıcıları ile tanışmıştır. Nazâriyede 600MB/s bant genişliği sağlayabilen bu arayüz, NCQ’ya da destek vermektedir. Günümüzde her satılan yeni bilgisayarda demirbaş hâline gelen SATA 3.0 arayüzü de katı hâl disklerinin durmak bilmeyen performans artışları karşısında yerini, hâlihazırda kullanıma sunulmuş fakat, henüz pek tanınmayan haleflerine terk etmeye hazırlanmaktadır.

 

 

 

Buraya kadar gördüğümüz SATA arayüzleri hakkında not etmemiz gereken mühim bir husus da şudur: Açıklamalarını yaptığımız bu üç SATA da birbirleri ile uyumludur. Yâni, SATA III bir sisteme SATA I – II SSD takılabilir ve rahatlıkla kullanılabilir. Veyâhut, SATA 1 ya da SATA 2 olan bir bilgisayara SATA III arayüzlü SSD takılabilir ve çalıştırılabilir. Fakat, SSD’nizin nazâriyede 500MB/s üstü olan sıralı hızları, katı hâl diskinizi taktığınız bilgisayar SATA I ya da SATA II olduğundan, bunların hız sınırlarına takılacaktır. Misâl verecek olursak, SATA III bir SSD’mizi eski ve ancak SATA I destekleyen bir sisteme taktık ve çalıştırdık. SSD çalışır, içine işletim sistemi de kurulabilir. Fakat, sistemimiz SATA I, yâni 150MB/s’den üstünü desteklemediği için bizim SATA III olan SSD’miz de ancak SATA I hızında çalışacaktır.

 

 

 

 

SATA 3.1

 

Düz SATA yanında mSATA yapısındaki katı hâl diskleri ve kısmen elektrikli SATA bağlantıları ( gömülü SSD’ler ) için geliştirilmiş bir ara geçiş çözümüdür. Birkaç husus hâriç SATA 3.0’dan farklı değildir. Kullanım sahası henüz geniş değildir ve yaygınlaşamadan yerini halefine bırakması beklenmektedir.

 

 

 

 

SATA 3.2 – SATA Express

 

İki dalda ele alabileceğimiz bu arayüz şöyledir:

 

 

SATA Express, üçüncü nesil SATA’nın hız sınırlarına takılan katı hâl diskleri için geliştirilmiş bir arayüzdür. SSD’lerin performans noktasında kısa sürede SATA 6Gbp/s hududlarını aşabilecek seviyeye gelmeleri netîcesinde hâsıl olan veri darboğazının önüne geçmesi plânlanan SATA Express, 8 Gbp/s ve 16 Gbp/s olmak üzere iki farklı bant genişliği sunar. Evvelki SATA arayüzlerine de uyumluluk arz eden SFF-8639 isimli port yuvası ile gelir. Günümüz îtibâri ile muhtelif sürümlerle 4GB/s gibi yüksek hızlara çıkabilmeye müsâittir. Son kullanıcılar nezdinde henüz kullanımına başlanmamıştır. Intel’in 9 serîsi yonga setlerini temsil eden Z ve H modelli anakartların SATA Express arayüzüne doğal destekle gelmesi muhtemeldir.

 

 

SATA_Express

 

 

 

 

µSSD ( Micro SSD ),  gömülü sistemler için geliştirilmiş olup BGA lehimleme usûlüyle PCB üzerine işlenen, elektriksel bir arayüz çeşididir. Şöyle ki, SATA bir cihazı SATA kontrolcüsüne bağlamak istediğimizde fizîkî bir bağlantı kurmamız gerekmektedir ve bu, SATA, Micro SATA veyâhut Mini SATA’da farklılık arz etmeyen bir kâidedir. µSSD’de ise SATA arayüzü, ball-out BGA yonga kılıfı ile anakartın üzerine dikilir, yâni ortada fizîkî bir hârici bağlantı mevzû bahis değildir. Gerekli verî alışverişi yanında gerekli olan enerji de lehim topları vâsıtasıyla sağlanır. Âzamî 6Gbp/s bant genişliği sunar.

 

MicroSSD_Versus

 

SoCSystem on Chip, yâni Yongada Sistem çözümlerinin çoğalmasına muvâzî ( paralel ) by arayüzünün de kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Günümüzde bilinen en hızlı µSSD çözümü de okuma / yazma’da 480MB/s ve 175MB/s gibi hız değerlerine ulaşabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

PCI Express ( Peripheral Component Interconnect Express ) – PCI-e:

 

PCI-e, her anakartın demirbaşı olan PCI teknolojisi üzerine Intel tarafından 2004 senesinde geliştirilmiş bir genişleme portudur ve x1, x4, x8, x16 olmak üzere dört farklı yapıda gelir. SSD’leri alâkadar eden kısımları ise x1, x4 ve x8’lerdir. Sunucu, iş istasyonu ve müessesevî uygulamaların ihtiyaç duydukları yüksek performans, SATA arayüzünün hız sınırlarına takıldığı içindir ki îmâlâtçı firmalar da bu tür çözümlerinde PCI-e’ye yönelmektedirler. Çünkü, umûmen tercih edilen x4 ve x8 yapısındaki PCI-e 2.0’ların sundukları bant genişliği sırası ile 2.000MB/s ve 4.000MB/s şeklindedir ve bu değerler de üreticileri bu sahaya celb etmeye yetmektedir.

 

 

 

Gelişmekte olan ekran kartları yanında hâli hazırda 3.000MB/s sıralı okuma ve yazma hızlarına erişmiş olan SSD’lerin pazarda çoğalmaya başlaması ile PCI-e arayüzünde güncelleştirmelere gitme ihtiyâcı hâsıl olmuştur ve konu üzerinde çalışmalar hız kazanmıştır. Intel’in 2015 senesi ve sonrası için plânladığı Skylake plâtformu ile PCI-e 4.0‘a geçiş yapılması beklenmektedir

 

 

 

PCIe arayüzünün alt sınıflarına konumlandırılan yapılar da şöyledir:

 

 

 

 

 

Micron_mSATA_SSDmSATA: Taşınabilir bilgisayarlar ve gömülü sistemleri hedefleyen bu arayüzünün bir diğer adı da Mini SATA’dır. UltraBook’lar ve gün geçtikce daha da incelen dizüstüler yanında hepsi bir arada bilgisayarların genişleyen pazar payları ile muvâzî ( paralel ) bir gelişme gösteren mSATA’nın sunduğu âzamî bant genişliği 6Gbp/s’dir. Normâl bir mSATA katı hâl diskinin ağırlığı takrîben 6 – 7 gram kadardır. Bu sâyede üreticilerin ekserîsinin teveccühünü görmüş ve taşınabilir bilgisayardan NUC sistemlerine kadar geniş sahaya yayılmıştır. Velâkin hızla gelişen teknolojiye mSATA da ayak uyduramamaktadır. 6Gbp/s‘den daha fazlasını vaad eden katı hâl diskleri için yeni bir arayüz geliştirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

M.2-SSDM.2 ( NGFF ) Next Generation Form Factor: Ekseriyetle taşınabilir sistem üreticilerinin daha küçük yapılardaki depolama çözümlerine duydukları ilgi ve mSATA’nın 6Gbp/s sınırına takılması sebebiyle pazarda yeni bir arayüz ihtiyâcı hâsıl olmuş ve M.2 bu sâyede vücud bulmuştur. Evvelâ UltraBook’ları hedefleyen M.2 arayüzü ufak ve ince yapılarıyla mSATA’lardan daha iyi bir seçenek teşkil etmiştir. Genişlikleri aynı olmakla berâber M.2 toplamda dört farklı boy yapısıyla gelmektedir. Henüz pek yeni olan bu arayüzünde dikkât edilmesi gereken husus tercih edilecek SSD’nin hangi boyda olduğudur. Bu yeni arayüz, Socket 2 ve Socket 3 şeklinde iki ayrı kısma ayrılır. Hizmet protokolünde Socket 2’ler sâdece AHCI ( yâni SATA )’ya destek verirken, Socket 3’ler ise hem NVMe hem de AHCI’ye uyumludurlar. Rakamlar ile ifâde edecek olursak; Socket 2 yapılı bir M.2 katı hâl diski âzamî 600MB/s hıza ulaşabilirken, Socket 3 yapılı bir SSD ise modeline göre 4GB/s gibi yüksek değerlere erişebilir.

 

 

 

 

 

SAS_Interface_CableSAS ( Serial Attached SCSI ) – Serî Ekli SCSI: Şeklen SATA’ya benzeyen bu arayü, yine sunucu ve müessesevî uygulamalar için geliştirilmiştir. SATA arayüzü aynı anda 32 farklı talebe cevab verebilirken bu sayı SAS’da 256’dır. İş bu sebeble günümüzde üretilen SAS sâbit disklerin hepsi 10.000 ve 15.000 RPM aralığında iken SATA’lar, 5.400, 7.200 ve nâdiren 10.000 PRM hızlarında çalışmak üzere vücûda getirilirler. SAS disklerin bir diğer özelliği de çalışma esnâsında da sisteme takılabilmeleridir. Müessesevî katı hâl diski üreten firmaların da tercih ettiği SAS arayüzünün kullanım sahaları ekseriyetle SAN ve NAS düzenekleridir. Hız sınırları da günümüzde 12Gbp/s’ye kadar ulaşmıştır.

 

 

 

 

 

Fibre_Channel_Cable_2FC ( Fibre Channel ) – Fiber Kanal: Geliştirilmesine 1988 senesinde başlanan Fiber Kanal arayüzü, 1994’te resmî olarak kabûl edilmiş ve HP, IBM, Sun Microsystems gibi firmalarca kullanılmaya başlanmıştır. Büyük hacimli müesseseler ve sunucu tarlalarının veri iletişiminde, yüksek bant genişliği ve istikrarlı çalışma ihtiyaçlarına binâen tercih edilen bu arayüzün mâliyeti hâli ile diğerlerine nazâran tuzludur. Fakat, taşıdığı kendine has vasıfları da, taleb edilen ücretin hakkını vermeye kâfîdir. Şöyle ki; fiber kanal arayüzü ile sâniyede âzamî 6.400MB veri alışverişi gerçekleştirilebilir. Toplamda 128 cihaza kadar destek veren bu arayüzünün kullandığı kablolar ile bir seferde 10km uzunluğunda döşeme yapılabilir. Halbuki bu rakam SAS arayüzü için âzamî 10 metredir.

 

 

 

 

USB ( Universal Serial Bus ) – Evrensel Seri Verîyolu: Döneminin önde gelen bilgisayar ve elektronik firmaları tarafından 1995 senesinde geliştirilmiştir. O vakitlerde günümüze nazâran daha karışık bir yapı arz eden bilgisayar arayüzleri arasında umûmun kabûl edeceği yeni bir verî iletişim yolu teşkil etmesi umûd edilen USB, bu beklentiye cevab verebilmiş ve günümüze kadar uzanmakla kalmayıp en çok tercih edilen arayüzlerden biri hâline gelmiştir.

 

 

USB_Cable_Black_2

  • 15 Ocak 1996’da, âzamî 12Mbit/s hız değeri verebilen USB 1.0 ile birlikte bu arayüzü de bilgisayar dünyâsındaki faâl vazîfesine başlamıştır.
  • 23 Eylül 1998’de ise ilkinden biraz daha gelişmiş özelliklere sâhib olan USB 1.1 yayımlanmıştır.
  • 27 Nîsan 2000’de ise bu teknolojide bir sıçrama yapılmış ve 480Mbit/s bant genişliği sunan USB 2.0 arayüzü bilgisayarlar arasındaki yerini almaya başlamıştır.
  • Takvimler 17 Ekim 2008’i gösterdiğinde USB târihinde bir diğer sıçrama gerçekleştirilmiş ve âzamî 5Gbit/s rakamlarını sunabilen USB 3.0 yayımlanmıştır.
  • Bu arayüzün standartlarını belirleyen USB Implementers Forum hâlihazırda USB 3.1 üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Gelecek sene yaygınlaşması beklenen USB 3.1’in 10Gbp/s bant genişliği ile geleceği ifâde edilmektedir.

 

 

Kısa bir târihçe girizgâhından sonra, artık her bilgisayarın olmazsa olmazı hâline gelen bu arayüzün SSD’leri alâkadar eden noktalarına değinelim.

 

Kullanıcıların taşınabilir depolama çözümlerine duydukları merâkın netîcesidir ki HDD îmâlâtçıları da bu sahada devamlı yeni ürünlerini çıkarmaktadırlar. Fakat, kapasite ne kadar büyüse ve her ne kadar yeni teknolojiler ile desteklenseler de şunu kabûl etmek gerekir ki HDD’ler, katı hâl disklerine nisbetle taşınabilir depolama cihazları olmaktan çok uzaktırlar. Zorlu şartlar altında çalışabilme kâbiliyeti ise kıyas dâhi gerektirmeyen bir mevzûdur. İnternet ortamında giderek büyüyen dosya boyutları da göz önüne alındığında kullanıcıların ihtiyaçları sâdece yüksek kapasite değil, performans üzerine de şekillenmektedir. Misâl, USB 2.0 arayüzü ve 128GB kapasiteye hâiz USB bellek artık her kullanıcıya hitâb eder olmakdan çıkmıştır :yes:  Bunun farkında olan SSD üreticileri de artık ürün yelpâzelerinde en azından bir serîyi USB 3.0 arayüzlü taşınabilir katı hâl disklerine ayırmaktadırlar. Son birkaç senedir SSD kontrolcülü USB Bellekler de raflardaki yerlerini almaya başlamışlardır.

 

 

 

 

IEEE-1394_6-pin_to_6-pin_Cable

IEEE 1394 – FireWire: Apple tarafından 1986 senesinde geliştirilen bir arayüzdür. Âzamî 800MB/s bant genişliği sunar. Tak – kullan özelliği vardır. 63 farklı sisteme kadar destek vermektedir. Belli uygulamalarda pSCSI ( Parallel SCSI )’nin de yerini almış olan bu arayüzü, günümüz son kullanıcı elektronik eşyâlarında umûmen video ile alâkalı cihazlarda karşımıza çıkmaktadır. FireWire arayüzlü taşınabilir SSD’lerin pazar payı ise bugün îtibâri ile %1’in altındadır.

 

 

 

 

 

 

 

Thunderbolt-KabloThunderbolt: Intel tarafından 2009’da IDF fuarında Light Peak ismiyle tanıtılan bu arayüz daha sonraları günümüzdeki ismini almıştır. Anlışabilir bir ifâdeyle Thunderbolt, PCIe ve DipslayPort arabirimlerini tek elde toplayan bir çözümdür. 10Gbp/s bant genişliği sunmaktadır. Aynı anda 6 farklı cihaza bağlanabilir. Mevcud DisplayPort cihazları ile uyumludur. Yüksek hız potansiyeli ve düşük erişim süresi sâyesinde bâzı SSD üreticileri tarafından tercih edilmeye başlanmıştır. Daha geliştirilme vetîresinde ( süreç ) iken kablo kısmının optik ya da bakırdan îmâl edilmesi üzerinde tartışılan Thunderbolt arayüzü için sonunda bakır tellerde karar kılınmıştır. Fakat buna rağmen yine de yüksek olan mâliyetlerinden mütevellid Apple’ın pahalı bilgisayarları ve birkaç anakart îmâlâtçısı hâricinde teveccüh edeni henüz yoktur. Geçtiğimiz aylarda Intel, 20Gbp/s hızlarına hâiz Thunderbolt 2.0 arayüzünün geliştirilmekte olduğunu duyurmuştur.

 

 

 

 

 

 

DRAM-DIMM-SSDDRAM DIMM: Anakartların RAM yuvalarına takılan SSD’leri ifâde eden bu arayüz taşıdığı büyük potansiyele rağmen muhtelif sebeblerden ötürü pazarda pek tanınamamıştır. Hâlbuki günümüz kullanıcılarının çoğu RAM yuvalarının bir ya da ikisi hâriç diğer hepsini boşta bırakmakta, yâni kullanmamaktadır. Artık umûmîleşmiş bulunan DDR3 slotlu anakartların RAM yuvaları 12GB/s gibi yüksek bant genişliği sunarlar ki bu onları en hızlı PCIe arayüzünden tam üç kat daha performanslı kılar. An îtibâri ile sâdece iki firma bu sahada SSD’ler geliştirmektedir.

 

 

 

 

 

 

Arayüzler konusu da buraya kadardır. Bir sonraki makâlemiz SSD’lerde Kontrolcüyü tanımaya çalışacağız.

 

 

 

 

 

İKTİBASLAR: