ANKET

Sitemizde En Çok Hangisinin İncelemesini Görmek İstersiniz ?

Dizüstü Bilgisayar - 16 ( 28.07 % )

Ekran Kartı - 10 ( 17.54 % )

RAM - 1 ( 1.75 % )

Intel NUC Mini Bilgisayar - 1 ( 1.75 % )

USB Bellek - 2 ( 3.51 % )

Sadece SSD Yeterli ! - 27 ( 47.37 % )

TÜM ANKETLER

TOPLAM REY : 57

SON TWEETLER

SON YORUMLAR

Wear-Levelling ( WL ) – Aşınma Tesviyesi: Flash bellek hücrelerinin belli bir yazma ömrüne sâhib olduğu mâlûmumuz. Kullanıldıkça belli miktarda aşınmanın vukû bulduğu hücrelerin erkenden iflâsının önüne geçebilmek adına SSD kontrolcüsüne dâhil edilen Wear-Levelling algoritmaları, veriyi hücrelerin umûmuna eşit miktarda dağıtma vazîfesini sırtlanır.

 

 

 

 

Wear-Levelling-Mekanizması-SSDLabs.Net

 

 

 

 

Bundan mütevellid şunu ifâde edebiliriz ki, Wear-Levelling komutlarını taşımayan katı hâl diskleri uzun ömür sunamazlar. Çünkü, daha evvel de belirttiğimiz gibi NAND Flash belleklere bir veri yazılabilmesi için hedef block öncelikle işâretlenir ve ardından silinir. Ancak bunun ardından veri yazma işlemi gerçekleşebilir. Wear-Levelling komutlarını ihtivâ etmeyen SSD’lerde hâli ile isâbetli işâretleme mekanizması da bulumayacaktır. Bu sebeble işletim sistemi silinmesi gereken verileri işâretleyecek fakat kontrolcü de silip ardından yeni bir veri yazmaya kalktığında devamlı aynı block’ları tercih edecek. Bu durumda işin yükü devamlı aynı block’ların sırtına bineceğinden erken yıpranma hâsıl olacak ve katı hâl diskimizde kararsızlık yanında performans düşüklükleri baş gösterecektir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere Wear-Levelling komutlarını içermeyen katı hâl disklerinde bu durum kat’îdir.

 

Bizler için müsbet gelişme de şudur ki, günümüzde üretilen tüm katı hâl diskleri Wear-Levelling komutlarını ihtivâ eder. Fakat, temelinde algoritmalar yattığından her üreticinin WL komutsetleri aynı kalitede değildir. Flash teknolojisini daha iyi tanıyan ve derin algoritma gerektiren denklemlere vâkıf mühendislere sâhib olan firmalar bu hususda da ön sırada gelir.

 

 

Gün îtibâri ile kullanılan Wear-Levelling komutsetleri iki türlüdür: Static ve Dynamic.

 

 

Dynamic Wear-Levelling mefhûmunu şöyle bir misâl ile îzah edecek olursak; 8GB kapasiteye sâhib bir MP3 çaların 3GB kadarı kullanılıyor varsayalım, yâni 5GB kadar bir saha boş.  Dynamic WL tekniği buradaki 5GB saha üzerinde tahsis ettiği Block havuzunda Wear-Levelling işlemini îfâ etmektedir. Hâli ile fazla derinlik gerektirmeyen bir algoritma yapısını taşıyan Dynamic Wear-Levelling tekniği kısmen daha kısa Flash ömrü sunar. Çünkü mükellef olduğu işlem sâdece Dynamic sahada yürütülmektedir.

 

 

Wear-Levelling-Tablo-SSDLabsNet

 

 

Static Wear-Levelling‘de ise 8GB’nin tümü işleme tâbii tutulmaktadır. İş bu sebeble Static Wear-Levelling tekniği üzerinde yük fazladır, durgun verinin emniyet içerisinde taşınması için birden fazla işlem mevzû bahistir ve hâli ile Dynamic WL’den daha karmaşık bir yapı teşkil eder. Bunun netîcesi de yazma performansının umûmunda düşüşlerin vukû bulmasıdır. Bundan mütevellid Static Wear-Levelling ancak katı hâl diski gibi kısmen güçlü kontrolcüler taşıyan yapılarda tercih edilirler.

 

 

 

 

 İki husûsu tekrar belirterek bu konumuzu da noktalayalım; 

 

 

  • Bu durum ilk bakıldığında katı hâl diskinin dayanıklılığı ile alâkalı olsa da, ölen ve kullanılamaz hâle gelen hücrelerin SSD’nin umûmî performansına edeceği menfî etkinin de önüne geçmektedir.
  • Temelde aynı olmakla birlikte Wear Levelling algoritmaları üretici firmadan firmaya kısmî farklılıklar gösterebilir.

 

 

 

Wear Levelling kısmı da buraya kadardı. Bir sonraki makâlemiz: TRIM Nedir, Nasıl Çalışır ?

 

 

 

 

 

İKTİBASLAR: