ANKET

Sitemizde En Çok Hangisinin İncelemesini Görmek İstersiniz ?

Dizüstü Bilgisayar - 16 ( 28.07 % )

Ekran Kartı - 10 ( 17.54 % )

RAM - 1 ( 1.75 % )

Intel NUC Mini Bilgisayar - 1 ( 1.75 % )

USB Bellek - 2 ( 3.51 % )

Sadece SSD Yeterli ! - 27 ( 47.37 % )

TÜM ANKETLER

TOPLAM REY : 57

SON TWEETLER

SON YORUMLAR

Over Provisioning Nedir, Nasıl Çalışır ?

Yazar: 30-11-13  22:24

Over-Provisioning ( OP ) – Fazladan Tahsis: Provide ( Sağlamak ) kökünden türeyen Provisioning terimi ‘ Over ‘ kelimesi ile birleşince Fazladan Tahsis mânâsına gelmektedir.

 

Basit bir tâbir ile ifâde edecek olur isek, satın aldığımız 120GB bir SSD’nin gerçek kapasitesi etiketinde yazan rakam değildir. Mevzû bahis SSD’miz aslında 128GB kadar NAND bellek taşımaktadır ve umûmen bunun %7’sine tekâbül eden 8GB’lik kısmı kontrolcü tarafından Write Amplification nisbinin düşük tutulabilmesi için kullanılır. Buradan maksad da WA’nın düşük tutularak NAND flash belleklerin yazma ömürlerinin uzatılmaya çalışılmasıdır. Belli bir müddettir kullanılmakta olan NAND block’larının çoğu kirlenmiş hâlde bulunan SSD’lerin performansında düşme yaşanması da âşikârdır. Burada OP yine kendini göstermektedir ve müşterek çalıştığı komut setleri ile bunun önüne geçmeye çalışır. Yâni, zâten karmaşık durumdaki block’lara yeni bir veri yazılacak ise kontrolcü veriyi evvelâ OP sahasına yazar, ardından karışık hâldeki block’ları temizler ve bir düzene sokar, ardında da OP sahasında beklemekte olan veriyi bu block’lara geçer.

 

SSD kullanıcılarının ekserîsi Over-Provisioning değerinin düşük tutulmasının iyi olduğuna kanaât ederler. Bundan muradları da daha fazla kullanım sahasına sâhib olmayı ummalarıdır. Halbuki durum zan edildiği gibi değildir. Yüksek Over Provisioning’in sağladığı faydalar şöyledir:

 

 

  • Yüksek yazma performansı
  • Düşük Write Amplification değeri
  • Daha uzun NAND Flash ömrü
  • Veri korumasında ECC için tahsis edilen sahanın genişlemesi

 

 

 

Over-Provisioning değeri her katı hâl diskinde farklılık gösterebilir. Son kullanıcı SSD’leri olarak tâbir ettiklerimizde bu rakam umûmen %7’dir. Fakat Enterprise, yâni müessesevî SSD’lerde ise firmalar daha uzun ömürlü ve istikrarlı çözümler sunmayı hedeflediklerinden bu rakamı %20 veyâ daha yukarılara çekmektedirler. Yazılım noktasında da sağlam ellerden geçmiş kontrolcülerde Over-Provisioning değerinin yüksek tutulması, WA nisbini düşüren mühim unsurlardan biridir:

 

 

Over-Provisioning-ve-Write-Amplification-Etkilesimi-SSDLabsNet

 

 

Flash belleklerin çalışma kâidelerinden mütevellid,  SSD’de kullanılmayan boş sahalar da Over-Provisioning mekanizmasında dâhil edilmektedir. Bâzı üreticilerin de îmâl ettikleri son kullanıcı sınıfı SSD’ler için müşterilerine: ‘’ Diskinizi %80 üzerinde dolu tutmamaya çalışın ‘’  söylemleri de bundandır. Çünkü, fazlası ile her kontrolcü firmasının kendi usûlleri ile ifâde etmeye çalıştıkları Over-Provisioning mefhûmunun üzerinde umûmun ittifak ettiği bir tanım henüz yoktur. Misâl verecek olur isek geçtiğimiz sene LSI tarafından satın alınan SandForce firması bu konuda Over-Provisioning tanımı belli seviyelere ayırmış ve diskte saklanan verî miktârı az olduğunda buna Dynamic Over-Provisioning ( Faâl OP ) demiştir. Bu tanım bizce de makbûldür.

 

 

 

 

 

Şimdi birer tâne hem son kullanıcı hem de müessesevî katı hâl diskinin OP değerini hesablamaya çalışalım:

 

 

 

Samsung 840 Pro Serîsi 128GB ( Son kullanıcı SSD’si )

 

Over-Provisioning-Hesablama

 

0.066, yâni %6.6 demek olmaktadır ki bu da yuvarlak hesab ile %7‘ye tekâbül etmektedir. Bu değer de normal bir son kullanıcı SSD’si için standart hâline gelmiş bir rakamdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Intel 710 Serîsi 200GB ( Müessesevî SSD )

 
Over-Provisioning-Hesablama-2

 

Müessesevî uygulamaların altından kalkması için hazırlanan katı hâl diskleri Over-Provisioning noktasında da pek öndedir. Misâl olarak aldığımız Intel’in bu modeli SSD’nin kendi kullanılabilir belleğinden daha fazla miktarda sahayı OP için tahsis etmiştir ki bundan hedef verî emniyetini üst seviyelere çıkarabilmek ve kullanıcılara istikrarlı bir çözüm sunabilmektir. Tablodan da müşâhede edebileceğimiz üzere bu SSD’nin Over-Provisioning değeri %60 gibi yüksek bir rakama tekâbül etmektedir.

 

 

 

 

 

Yüksek Over-Provisioning değerinin, kontrolcünün bir diğer çalışma kâidesi olan ve A’dan Z’ye SSD Rehberimizin bir sonraki makâlesini teşkil eden Garbage Collection unsurunun da işleyişini hafiflettiğini belirterek bu kısmı da noktalıyalım.

 

 

 

 

 

İKTİBASLAR: