ANKET

Sitemizde En Çok Hangisinin İncelemesini Görmek İstersiniz ?

Dizüstü Bilgisayar - 16 ( 28.07 % )

Ekran Kartı - 10 ( 17.54 % )

RAM - 1 ( 1.75 % )

Intel NUC Mini Bilgisayar - 1 ( 1.75 % )

USB Bellek - 2 ( 3.51 % )

Sadece SSD Yeterli ! - 27 ( 47.37 % )

TÜM ANKETLER

TOPLAM REY : 57

SON TWEETLER

SON YORUMLAR

Îcâdından Günümüze SSD’lerin Kısa Târihçesi

Yazar: 05-11-13  10:26

 

Îcâdından Günümüze Katı Hâl Disklerinin Kısa Târihçesi

 

 

Magnetic_Core_Memory

 

 

 

Bugün geldikleri umûmi vaziyete bakarak katı hâl disklerinin bir anda ortaya çıktığını düşünebilirsiniz. Hâlbuki tıpkı ataları olan EEPROM ( Elektrik ile Yazılabilen ve Silinenbilen ROM )’lar gibi SSD’lerin vücud bulması da 1950’li senelere kadar dayanır. Yukarıdaki resimde müşâhede edilen Magnetic Core Memory ( Manyetik Çekirdekli Hâfıza ) isimli depolama teknolojisi, herhangi hareketli parça ihtivâ etmeyen yapısıyla bu sahada bir ilki teşkil ediyordu. IBM laboratuvarlarından çıkan bu depolama usûlü firmanın kendi anabilgisayarlarında da kullanılmaktaydı. Fakat, hem îmâlâtının sâdece el ile yapılabilmesi, hem de üretim bandında çalışanların mikroskoplar vâsıtasıyla ince telleri birbirine işlerken fazlasıyla karşılaştıkları zahmet netîcesinde Magnetic Core Memory sahada pek tutunamadı ve yerini, günümüz HDD’lerine giden yolu açan Drum Storage ( Davul Depolama )’ya bıraktı.

 

Velâkin, veri depolamada yüksek dayanıklılık gerektiren sahalar başta olmak üzere katı hâl disklerinin belli başlı bir pazarları mevcuddu. 1978 senesinde Texas Memory System, petrol çıkaran firmaların sismik veri toplama faaliyetlerinde kullandıkları sistemler için 16KB boyutundaki RAM tabanlı SSD’ler satmaya başlamıştı. Hâkezâ NASA da uzay mekiklerinde katı hâl disklerini kullanıyordu. Aynı sene StorageTek, kapasitesi âzamî 90MB’yi bulan ilk muâsır ( modern ) SSD’yi tanıttı. O vakitler bu katı hâl diski MB başına 8.800$ gibi bir meblâya tekâbül ediyordu. Yüksek fiyatı hem kendini hem de benzer RAM tabanlı SSD’leri cüz’î sayıdaki kullanıcının ötesine taşıyamadı. Şunu da belirtmek gerekir ki DRAM, hız konusunda devamlı öndeydi. Fakat o bir volatile memory idi ve veriyi tutabilmek için her dâim enerjiye ihtiyâcı vardı. Bu da RAM tabanlı katı hâl disklerini yüksek performans ihtiyâcı duyan ve kesintisiz uygulamalarda hizmet veren müesseseler için  tercih edilebilir kılıyordu. Hâli ile bu durum ev kullanıcılarına hitâb etmiyordu. Günümüzde DRAM, bilgisayarlarımızda ana hâfıza vazîfesini hâlâ îfâ etmektedir, fakat depolama mevzû bahis olduğunda ise HDD ve SSD yanında esâmesi görünmeyecek seviyededir.

 

Fujitsu_Smart_Media

Bu hengâm, Flash Memory’nin îcâdına kadar sürdü. Toshiba, 1980’lerde  bu teknolojiyi geliştiren firma olma ünvânını kazandı. Velâkin, pazarlama konusunda sıkıntılar yaşayan Toshiba o vakitlerde bu işi idâre edemedi ve ticârileştirmesi için Intel’e bıraktı. Yonga devleri de Flash’a, BIOS gibi yazılım tabanlı çalışan diğer çipler arasında bir seçenek mesâbesinde baktı. Ancak, bu teknoloji için asıl başka bir uygulama ufukta görünüyordu: Çıkarılabilir Depolama. Intel’in MiniCard çözümü, gelişmekte olan bu yeni yapıya dâhil oldu. Toshiba’nın SmartMedia ( umûmen Solid-State Floppy Disk şeklinde adlandırılmaktaydılar ve yandaki resimde görülen çeviri ile birlikte satıldılar ), CompactFlash, Secure Digital ( SD ) ve Sony’den Memory Stick de yine Flash temeli üzerine vücûda getirilen diğer depolama çözümleriydiler.

 

1990’larda Flash, özellikle de dijitâl kameralar başta olmak üzere bu sahadaki umûmî ihtiyâca cevab verebilecek bir depolama ortamı olduğu isbât etmişdi. Yazma performansı DRAM’lerden geri kalsa da, bâzı firmalarca Flash’ın müessesevî pazara ” daha mâkûl depolama ” şeklinde sunulması kaçınılmaz hâle gelmişti. Flash tabanlı katı hâl disklerinin yayılması sâdece endüstriyel sahada kalmamış ( Texas Memory Systems misâli gibi ), aksine daha da büyüyerek veritabanları, sunucular ve hattâ son kullanıcılara kadar uzanmıştır.

 

 

 

 

M-Systems_Disk_On_Chip_2000

Pazarda bu gelişmeler yaşanırken, İsrâil merkezli bir firma olan M-Systems, Flash belleklerden müteşekkil, donanım bazında yeni bir tasarım arz eden SSD geliştirdi. 1995 senesinde, yanda da müşâhede edebileceğiniz üzere ismi ile pek benzerlik gösteren DiskOnChip katı hâl diskleri vücud bulmuş oldu. True Flash File System olarak adlandırılan yazılım sâyesinde bu yonga, bilgisayarda bir depolama diski şeklinde gösteriliyordu. TrueFFS  yazılımı ayrıca, günümüz SSD’lerinde karşılaştığımız hatâ düzeltme, kötü block’ları tekrar konumlandırma ve wear-levelling ( bu terimleri ileride işleyeceğiz ) gibi uygulamaları da yerine getiriyordu. DiskOnChip aslında, son kullanıcıların da erişebileceği ilk Flash tabanlı katı hâl diskini teşkil etmekteydi ve bundan takrîben dört sene sonra M-Systems bu sefer DiskOnKey ismindeki ilk USB Flash sürücüyü hazırladı. Firma bunu, kullanıcıların anahtarlıklarında taşıyabilecekleri bir katı disk şeklinde görüyordu. 1999 senesinde 8MB, 16MB ve 32MB modelleri satın alınabilir duruma geldi.

 

O vakitlerde Bill Gates, bu teknolojinin son kullanıcılar bazında iyice yaygınlaşacağını derpiş etmiş ( ön görmüş ) idi. 2002 senesinde Microsoft’un Tablet bilgisayarını tanıtırken şöyle diyecekti: ‘’ …Nihâyetinde, mekanik diskler 1.8” boyutlarına kadar küçülecek lâkin, katı hâl diski olarak tâbir edilen teknoloji öne çıkacak ve muhtelif çeşitleri önümüzdeki üç ilâ dört seneye kadar tablet bilgisayarların bir parçası hâline gelmiş olacak. ‘’

 

Samsung_Q30_SSD_NotebookGates tahmîninde isâbetli idi. 2005 senesinde Samsung SSD işine girerek, bu sahaya adım atan ilk milyar dolarlık firma olma ünvânının sâhibi oldu. Çok geçmeden 1.8’’ ve 2.5’’ yapılarındaki katı hâl disklerini piyasaya süren Samsung, 2006’da da Flash bellek tabanlı SSD taşıyan ilk Windows XP işletim sistemli dizüstüyü çıkardı. Sağ tarafta da görülen Q30-SSD isimli bilgisayar 32GB NAND bellek taşımaktaydı ve 3.700$ gibi kabarık bir meblâ ile geliyordu. Bu, mevzû bahis modelde kullanılan katı hâl diskinin, HDD kardeşinden 900$ daha pahalı olduğu anlamına gelmekteydi. Firmanın 7’’ yapısındaki Q1 UMPC bilgisayarı da SSD seçeneği sunuyordu. Q1’in fiyatı ise 2430$ olarak şekillenmekteydi. Günümüz katı hâl disklerine kıyasla çok geride kalan bu katı hâl diskleri, SSD teknolojinin son kullanıcı pazarında yaygınlaşmasına adına mühim adımları teşkil ettiler.

 

 

 

Yakında yayımlanacak olan SSD Pazarının Târihçesi adlı makâlemizden bu konu hakkında daha teferruatlı mâlûmat edinebilirsiniz.

 

 

Bir sonraki makâlemiz A’dan Z’ye SSD Rehberi yazı dizimizin üçüncü bölümünü oluşturan SSD Donanımlarına Giriş olacaktır.

 

 

 

 

İKTİBASLAR: