ANKET

Sitemizde En Çok Hangisinin İncelemesini Görmek İstersiniz ?

Dizüstü Bilgisayar - 16 ( 28.07 % )

Ekran Kartı - 10 ( 17.54 % )

RAM - 1 ( 1.75 % )

Intel NUC Mini Bilgisayar - 1 ( 1.75 % )

USB Bellek - 2 ( 3.51 % )

Sadece SSD Yeterli ! - 27 ( 47.37 % )

TÜM ANKETLER

TOPLAM REY : 57

SON TWEETLER

SON YORUMLAR

KingFast F8 ve F8M ( 240GB / 256GB ) İncelemesi: Çin’den Misâfirler Var

Yazar: 19-06-14  2:05

 

HD Tune Pro

 

HD Tune, hem HDD hem de katı hâl disklerinin sıralı performans değerlerini ölçmeye yarayan bir yazılımdır. Bunun yanında diskin erişim sürelerini basitçe hesablayabilmektedir. SSD kullanıcılarının tarafından tercih edilen bir diğer yazılım olmasından ötürü kendisi de testlerimize dâhil etmekteyiz.

 

Yazılımın ölçüm yaptığı dosya boyutu 64KB'dir. Biz de testlerimizi bu mevcud hâli değiştirmeden yapmaktayız. HD Tune'un ölçümler içerisine SandForce'ların sevdiği sıkıştırılmış dosyalar da eklediğini belirtelim.

 

 

 

 

 

 

HD Tune Okuma

 


 

 

 

 

 

HD Tune Yazma

 


 

 

HD Tune testlerinde baz alınması gereken rakam umûmiyyetle Average, yâni ortalama değerlerdir. Hem F8 hem de F8M, okumada 421 MB/s hıza erişmiş durumdalar. Her iki değer de SandForce SF-2281 tabanlı SSD'lerinki ile biribirine yakın. Zikzaklar düzgün sayılır.

 

Yazma da ise F8M'in düz F8'i bir miktar geçtiğini görmekteyiz. Fakat zikzak husûsunda F8'in daha îtidâlli olduğu açık. Lâkin her iki kardeşin de testin yazma kısmında SandForce'ların gerisinden geldiklerini ifâde edelim.

 

 

 

 

 

 

HD Tach

 

 

Günümüz kullanıcılarının kulağına yabancı gelen HD Tach aslında on sene evveline kadar HDD'lerin performansını ölçmede kullanılan bir yazılım idi. Sağlam yapısı ile SSD'ler üzerinde de kullanılabileceği farkedilebilen HD Tach, ölçümlerini o an kendi oluşturacağı bir dosya üzerinden yapmak yerine işlemi hedef depolama biriminin umûmuna yayarak yapmasıyla muâdil benchmark uygulamalarından ayrılıyor.

 

Yazılım, hedef birimin bir ucundan diğer ucuna uzanan ölçümleri ertesinde elde ettiği sıralı değerlerin ortalamasını kullanıcıya sunmakta. Bunun yanında verîye rastgele erişim süresi ve işlemci kullanımı hakkında da bilgi verilmekte. Yazılım, kısa ve uzun olmak üzere iki farklı şekilde ölçüm usûlü sunmakta. Biz de testlerimizi uzun ölçekde gerçekleştirmekteyiz. Yazılımın elimizdeki sürümü kısıtlı olduğundan sâdece okuma testine yer verebiliyoruz.

 

 


 

 

HD Tach okuma testine geldiğimizde F8 ve F8M neredeyse aynı performansı sunmuşlar. Zikzaklarda düzgün.

 

 

 

 

 

 

AIDA64

 

 

AIDA64, bilgisayarınızın donanım ve işletim sistemi ile alâkalı tüm mâlûmatları toplayıp tek elde sunabilen Türkçe dil desteğine hâiz başarılı bir yazılımdır. Aslında çoğumuzun bildiği ve zamânında kullanma fırsatı bulduğu Everest’in daha intizamlı bir yapıya bürünmüş hâli dememiz daha doğru bir ifâde olacaktır, ki hepsi aynı programcı elinden çıkmakdır.

 

Hızlı analiz kâbiliyeti yanında sistem dâhilinde muhtelif testler yapmanıza ve donanımlarınızın ortalama performans değerlerini ölçmenize de imkân tanımaktadır. Depolama cihazları için de okuma ve yazma yanında erişim süresi gibi birkaç test ihtivâ eden AIDA64′e biz de incelemelerimizde yer vermeye başladık. Esâsında diğer testlerden pek bir farklılık arz etmese de, anlık grafik tablosunu görebilmeniz açısından AIDA64 ölçümlerini de paylaşmayı münâsib gördüm.

 

Hâlihazırdaki rastgele okuma testimiz 4KB blok boyutunda gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

Rastgele Okuma - 4KB

 


 

 

 

 

 

Rastgele Yazma - 4K

 


 

 

4K blokların okuma kısmında her iki kardeş de 110 MBs'ye yakın değerlere imzâ atmışlar, beklediğimizden düşük rakamlar. Yazmada ise 145 MBs'ye ulaşılmış ki durum burada bir miktar toparlanarak 120GB'lik SF-2281 tabanlı katı hâl diskleri ile hemen hemen aynı mesâbeye gelinmiş.

 

Her iki testin zikzakları da iyi. Okumada F8M'in daha düzgün çıkması dikkâtlerimizden kaçmıyor.

 

 

 

 

 

 

ATTO Benchmark

 

 

ATTO Disk Benchmark sâdece SSD'lere değil, tüm depolama cihazlarına yönelik Windows işletim sistemi uyumlu bir test yazılımıdır. Sıralı hız değerlerini isâbetli tesbit edebilmesi ile ön plâna çıkmıştır. Ölçümlerini 1024 KB ve 8196 KB arası değerler üzerine gerçekleştirir. Sıra derinliği de 4'tür.

 

ATTO, depolama cihazlarının erişebileceği en üst seviye performans değerlerini ifâde edebildiği içindir ki SSD îmâlâtçıları tarafından da tercih edilen bir yazılım olmuştur. İş bu sebebtendir ki firmalar, vücûda getirdikleri SSD modelleri için yayımladıkları performans değerlerini ATTO ölçümlerine göre beyân etmektedirler.

 

 

 

 


 

 

ATTO'da elde ettiğimiz sonuçlar beklediğimiz gibi. Okuma da 500 MBs hududları rahatlıkla geçilmiş. Yazmada ise F8M yine önde.

 

 

 

 

 

 

AS-SSD Benchmark

 

 

AS-SSD temeli îtibâriyle basit lâkin güçlü bir benchmark yazılımıdır. Tüketici sınıfı katı hâl disklerinin performans belirlenmesinde öne çıkar. Yazılım, testlerinde '' sıkıştırılamayan '' verîlerileri baz alan mekanizması sâyesinde muhtelif SSD'lerin performans ölçümlerinde şeffaf bir yapı arz eder.

 

Sıralı hızlardan öte 4K ve 4K 64Thrd değerleri ile öne çıkan AS-SSD test sonuçlarını bir de puanlama usûlü ile kullanıcılara sunmaktadır. Diskin SSD umûmî puanı, son kullancılar için bir kıstas olmasa da, tercihlerini netleştirmelerinde yardımcı olabilecek niteliktedir.

 

Yazılımın bir diğer güzel yanı da hâlihazırdaki SATA sürücülerinin doğru çalışıp çalışmadığına bakabilmesidir. Bölüm hizâlamasının mevcud durumunu da kontrol edebilen AS-SSD'nin hemen her katı hâl diski kullanıcısının elinin altında olması gereken bir yazılım olduğunu ifâde ettikten sonra testlerimize geçebiliriz.

 

 

Intel SATA sürücülerimiz yüklü ve güncel.

 

1024K değerimiz de bölüm hizâlamasının doğru yapıldığını göstermekte. AS-SSD testlerinizi yaparken ekranın solunda 103424K rakamını görebilirsiniz. Bunda endişe edilecek bir durum yoktur, hizâlamanız doğru yapılmıştır. Rakamın büyük olmasının sebebi de Windows'un kurulumdan evvel 100MB kadar bir sahayı kendine tahsis etmesidir.

 

 

 

 

Sıralı ve 4K değerleri

 


 

 

 

 

 

IOPS

 


 

 

Normal, yâni sıkıştırılmamış dosyalar üzerinden yapılan AS-SSD testlerininin sıralı okuma kısmında F8, 500 MBs'nin tam üzerinde duruvermiş. Yazma kısmında F8M yine bir miktar önde.

 

4K okuma değerlerine baktığımızda her iki serînin de 120GB'in SandForce 2281'lerden epey iyi olduğunu görüyoruz. Tabii ki bunda testini yaptığımız F8 ve F8M'in kapasitelerinin 240 / 256GB olmasının payı büyük. Serînin 120 / 128GB'lik modellerindeki farkın bu kadar olacağını zannetmiyoruz. 4K yazma puanlarının ise vasat SandForce'lardan bir farkı yok.

 

 

 

KingFast-F8-F8M-AS-SSD

 

Sırasıyla 865 ve 873 olarak tesbit ettiğimiz umûmî puanları da F8 ve F8M'i listemizin ortalarına oturtuyor. 120GB'lik SandForce'lar ile arasındaki fark büyük. Fakat SanDisk Ultra Plus'ın gerisinde kalmaktan kurtulamamışlar.

 

 

 

 

 

 

Crystal Disk Mark

 

 

Son kullanıcılar îndinde beğeni kazanan bir diğer SSD benchmark yazılımı da CrystalDiskMark'dır. Ölçümlerini müstakil şekilde 512KB, 4KB ve 4KB ( Queue Depth 32 ) başta olmak üzere sıralı hız değeleri üzerinden gerçekleştirir.

 

Yazılım, '' Rastgele, 0 doldurma ve 1 doldurma '' olmak üzere üç farklı test usûlü ihtivâ eder. Bunlardan 0 ve 1 doldurma da sıkıştırılabilir verîyi ifâde etmektedir. Bu ikisinin arasındaki fark da 0 doldurmanın sıkıştırma nisbetinin daha fazla olduğu yönündedir. Biz de tüm SSD'lerin umûmunu göz önüne alarakdan ölçümlerimizde rastgele ve 0 doldurmaya yer vermekteyiz.

 

 

Rastgele verî


 

 

 

 

 

0 doldurma


 

 

 

 

 

CDM-Okuma-001

 

 

Normâl dosyalar üzerinde her iki serî de hem okumada 120GB'lik SandForce'ları rahatlıkla geçmişler. Lâkin SanDisk Ultra Plus'ın okumadaki üstünlüğü yine ortada.

 

 

CDM-Yazma-001

 

Yazmada durum yine F8'lerin lehine. Listedeki tüm SandForce'ları geride bırakmayı başarmışlar. 128GB'lik Ultra Plus da arkalarda kalmaktan kurtulamamış.

 

 

 

 

 

 

TxBench

 

 

Başta SSD'ler olmak üzere tüm depolama birimlerinde performans ölçümü yapabilen TxBench yazılımının ismi memleketimiz kullanıcılarının ekserîsine yabancı gelmektedir. Japonyalı bir ekib tarafından vücûda getirilen TxBench esâsında maharetli bir yazılım olup katı hâl disklerinin hem sıralı hem de 4K performans değerlerini ölçebilmektedir. Tıpkı Crystal Disk Mark'da olduğu gibi TxBench de test için hem normal hem de sıkıştırılabilen dosyaları kullanabilmektedir.

 

Katı hâl disklerini basit ve gelişmiş olmak üzere iki farklı şekilde test edibilen TxBench'de basit ölçümü kullanmaktayız. Üzerinde işlem yapılan dosya boyutu 500 MB'dir. Hizâlama da 4K'ya uygun olacak şekilde ayarlanmaktadır. Kullandığımız dosyalar normal, yâni sıkıştırılamayanlardır.

 

 


 

 

TxBench testinde de durum aşağı yukarı aynı. Okumada F8, yazmada ise F8M birazcık daha iyiler.

 

 

Sentetik Testler