ANKET

Sitemizde En Çok Hangisinin İncelemesini Görmek İstersiniz ?

Dizüstü Bilgisayar - 16 ( 28.07 % )

Ekran Kartı - 10 ( 17.54 % )

RAM - 1 ( 1.75 % )

Intel NUC Mini Bilgisayar - 1 ( 1.75 % )

USB Bellek - 2 ( 3.51 % )

Sadece SSD Yeterli ! - 27 ( 47.37 % )

TÜM ANKETLER

TOPLAM REY : 57

SON TWEETLER

SON YORUMLAR

LSI, SandForce SF3700 Serîsi Yeni Kontrolcülerini Tanıttı

Yazar: 19-11-13  12:32
Anahtar kelimeler: , , , , ,

 

 

LSI-SandForce-SF3700

 

Takrîben iki senelik bir sessizliğin ardından SandForce beklenen duyuruyu gerçekleştirerek SF3700 serîsi yeni kontrolcülerini tanıttı. CES 2012 fuarında firma, bu üçüncü nesil kontrolcü hakkında kısmî bilgiler yayımlamış, performans noktasında geliştirmelerin mevcud olduğunu fakat o vakitler destek verilecek olan arayüze henüz karar verilmediğini belirtmişdi. Bugün ise LSI, SF3700’ün önündeki perdeyi kaldırdı ve bu konuda merâk edilen hususlara açıklık getirdi.

 

DuraWrite ve RAISE gibi teknolojilerin daha gelişmiş sürümlerini ihtivâ eden SF3700’ün, selefi olan SF-1200 ve SF-2200’den temel yapı îtibâriyle farklılık arz ettiği ve yepyeni bir mîmâriye sâhib olduğunun altı çizilmekte. Hâli ile daha ileriye dönük bir tablo çizen bu yeni tasarımın tabanında, SandForce’un LSI şemsiyesi altına dâhil olması müessiriyetini gösteriyor. Arayüzler kısmında NVMe, PCIe ve SATA’ya destek verilmekte.

 

Dokuz NAND kanallı bir yapıya ev sâhibliği yapan SF3700, hem Toggle-Mode hem de ONFi tabanlı NAND Flash Belleklere uyumluluk göstermekte. SLC, MLC ve TLC tipi NAND’lar da kontrolcünün idâre kâbiliyetleri arasında. Tıpkı evvelki SandForce modellerinde olduğu gibi SF3700 de hârici bir DRAM modülü kullanmıyor. NAND haritalaması ve mühim verîlerin işlenmesi de kontrolcü dâhilindeki SRAM üzerinde yürütülmekte.

 

 

SF3700-Kontrolcu-Tablosu

 

 

SATA 6Gbps ve PCIe 2.0 x4 olmak üzere iki farklı arayüzüne birden destek verme özelliğine hâiz olan SF3700, îmâlâtçılara, katı hâl diskinin üretim aşamasında bunlardan birini seçme imkânı tanıyor. Lâkin son kullanıcıların arayüzler arasında geçiş yapma salâhiyeti bulunmuyor.

 

 

LSI-SandForce-SF3700-Tablo-SSDLabsNet

 

 

SF3700 âilesi toplamda dört farklı model ile gelmekte. Giriş seviyesi için hazırlanan SF3719, mâliyet mikraklı bilgisayarları hedeflemekte ve orta sınıf için geliştirilen SF3729 ile müşterek bir şekilde SATA 6Gbps ve PCIe 2.0 x2 arayüzlerini taşımakta. SF3729’un da UltraBook ve üst seviye taşınabilir bilgisayarlarda karşımıza çıkması muhtemel. Üçünkü modeli teşkîl eden SF3739 modelinde SATA arayüzünün bırakıldığını ve tek başına PCIe x4 ile yola devâm edildiği, anlık güç kesintilerine karşı verî koruması ihtivâ ettiğini görmekteyiz. Son model olan SF3759 ise tamâmen müessesevî ( enterprise ) sahaya yönelik vücûda getirilmiş bir çözüm olarak öne çıkmakta.

 

Raflardaki yerini almasına henüz birkaç ay daha kalmasına rağmen LSI, yeni kontrolcülerini taşıyan 256GB ve 512GB kapasiteli modelleri hakkında bir takım performans değerlerini de paylaştı:

 

SandForce-SF3700-Performans-Tablosu-SSDLabsNet

 

 

 

Mâlûmdur ki LSI, yine SATA’nın 6Gbps hududlarına takılmış vaziyette. Firma, SF3700’ün kontrolcüsünün PCIe 2.0 x4 arayüzü üzerinde 1.8GB/s gibi daha yüksek hızlara erişebilme potansiyeli taşıdığını lâkin, hâlihazırdaki firmware ile sıralı okumada 1.45GB/s barajının aşılabildiğini belirtmiş. Bu noktada kontrolcünün asıl gücünü tıpkı evvelki nesillerde olduğu gibi sıkıştırılabilir verîlerde ortaya çıkaracağı, fakat artık en kötü ihtimâlde dâhi âzamî performans sunma gayretinde olduğu ifâde etmiş.

 

 

Güç tüketimi husûsunda nihâî rakamların açıklanmadığı serî çalışma esnâsında 4W enerjiye ihtiyaç duymakta ve LSI, tashih edilmiş firmware’ler ile bunu daha aşağılara çekmeye çalışmakta. DevSleep teknolojisi sâyesinde sistem boştayken güç tüketiminin SF-2200 serîsinden daha düşük değerlerde olması beklenmekte.

 

 

 

 

Geliştirilmiş DuraWrite

 

 

DuraWrite, SandForce’un önceki nesil kontrolcülerini SSD sahasında yegâne kılan unsurdu. DuraWrite teknolojisi sâyesinde verî gerçek zamanlı bir şekilde sıkıştırılıyor / teksir ediliyor ve NAND’a yazımların asgarî mesâbeye çekilmesi sağlanıyordu. SF3700 serîsi ile üzerinde geliştirmeler yapılan DuraWrite ile, LSI, verî azaltımında belirgin iyileştirmeler yapıldığını ifâde etmekte. Şöyle îzâh edecek olursak, SF3700 düşük nisbetteki dağınık verîleri de sıkıştırıp işleyerek ve Write Amplification değerini daha düşürebilecek. Bu da umûmî îtibâri ile SSD’nin daha uzun ömürlü olmasını sağlamanın yanında, düşük kapasiteli NAND’lar ile daha yüksek performans elde edebilmeyi imkânını getirecek.

 

 

SandForce-SF3700-DuraWrite

 

 

 

 

 

 

 

İki Seviyeli RAISE

 

 

SandForce’un RAISE ( Redudant Array of Independent Silicon Elements ) teknolojisi de SF3700 serîsi ile birlikte güncellenmiş. Münhasır RAISE aynı anda bir Page ya da Block kaymasına karşı muhafaza sağlarken SF3700 ile gelen ikinci seviye RAISE daha fazlasını sunabilmekte. Yeni RAISE mekanizması ile çoklu Page / Block, hattâ ilgili tüm zarın ( Die ) düşmesinin önüne geçiliyor. Mevzû bahis iki zar olduğunda yeni RAISE hâli ile daha fazla kapasiteye ihtiyaç duyuyor. Zar düşmesi durumunda kontrolcü, Over-Provisioning değerini düşürerek diğer zarı tertibliyor ve muhtemel zamanlarda yerine göre münhasır RAISE’a geri geçiş yapabiliyor.

 

 

SandForce-SF2300-RAISE

 

 

Yeni RAISE ile kontrolcünün dokuzuncu kanalına da yeni bir özellik eklenmiş durumda. Şöyle ki, katı hâl disk üreticileri artık dokuzuncu kanalı kullanarak umûmî kapasiteyle, RAISE’ın idâreyle mükellef olduğu kısmı dengeleyebiliyorlar. Yâni kontrolcünün dokuzuncu kanalı RAISE için tahsis edilirken kalan sekiz kanal da kullanıcıya bırakılıyor. Bu sâyede îmâlâtçı firmalar evvelki SandForce’larda olduğu gibi ” RAISE ya da daha yüksek kapasite ” arasında tercih yapma mecbûriyetinden kurtulmuş oluyor. Misâllendirecek olursak, üreticiler 288GiB diktikleri bir katı hâl diskini hem sâbit Over-Provisioning hem de RAISE ile birlikte 256GB kapasite sunacak şekilde (Burada 32GB’lik saha RAISE’a verilirken, GiB ve GB arasındaki fark ile de %7’lik Over-Provisioning sağlanıyor ) pazarlayabiliyorlar.

 

 

 

 

 

 

SHIELD

 

 

SF3700 kontrolcüsünün getirdiği son özellik de LSI’ın geliştirdiği hatâ düzeltme motoru olan SHIELD. NAND Flash belleklerin üretim teknikleri küçüldükçe cihaz üzerinde okuma ve yazma işlemleri gerçekleşirken zuhûr eden hatâların sayısı da muvâzî şekilde artmakta. Yükselen hatâ nisbi de NAND yongalarının ömrünü menfî yönde etkilemektedir. Günümüzde kullanılan ECC algoritmalarında sistem, NAND’lara ilk verî yazımından sonuncusuna kadar aynı mantık üzere işlemektedir. SHIELD teknoloji ise birkaç muhtelif ECC algoritması üzerinde dolaşarak performans ve kararlılık arasında sistem için en uygununu anlık olarak kullanır. NAND’lar zuhûr eden hatâ sayısı az olduğunda SHIELD, çok düşük gecikmeli ECC motorunu kullanmaya başlar. Fakat hatâ sayısı tırmanışa geçtiğinde ise ECC’nin daha karmaşık yapılarına geçiş yapar ve SSD’nin umûmî istikrârı için performansın bir kısmından ferâgât edilir.

 

 

SandForce-SF3700-SHIELD

 

 

 

 

Bahsettiğimiz bu özellik değiştirilebilir olarak SF3700’lere eklenmiş vaziyettedir. Yâni, tercihe göre NAND’lar üzerinde ECC motoruna daha fazla saha tahsis edilerek yongaların ömrü uzatılabilmekte. Durumun tersi de söz konusu, bu hâlde de daha fazla kapasite elde edilebilmekte. Lâkin bu husûsun öncelikle üreticilere verileceğinden bahsedilmekte. Son kullanıcılara bu imkânın tanınıp tanınmayacağı konusunda ise açık bir ifâde bulunmuyor.

 

 

 

SandForce-SF3700-SHIELD-2

 

 

 

 

SandForce, uyarlanabilir kodlarla harmanlanmış SHIELD teknolojisi ile 10nm sınıfı NAND’ların sunduğu 3.000 döngü değerini 18.000’e çıkarabilmeyi bekliyor. Ömürleri artık iyice kısalan NAND’lar için tâze kan niteliği teşkil eden bu özelliğin gerçek hayat testlerinde de iddiâ ettiği değerleri vermesi, son kullanıcı SSD pazarındaki taşları sallayabilir.

 

 

 

 

 

 

Kıssadan Hisse..

 

SandForce SF3700 mâlûmunuzdur ki büyük bir potansiyel taşımakta. LSI da firmware güncellemeleri ile umûd ettiği performans değerlerine ulaşabilirse SF3700 serîsi en hızlı son kullanıcı mihraklı PCIe çözümü olmayı hak edecektir. Belli ki LSI, SF3700 ile, NAND Flash bellekler dünyâsında hâlihazırda mevcud bulunan ve ortaya çıkması muhtemel olan zorlukların üstesinden gelmeye çalışmış. NAND’ların üretim tekniğinde devâm eden küçülmeler ile hâsıl olan dayanıklılık, kararlılık ve performansda zaafiyetlerle birlikte DuraWrite ve RAISE da daha ehemmiyet kazanmış durumda.

 

SF3700 kontrolcüsünden güç alan SSD’lerin 2014’den îtibâren bilgisayarları süsleyeceğini farzedersek, SF-2000 âilesinden beri geçen takrîben 3.5 sene ardından SandForce’da çok şey değişmiş durumda. SF-2200 serîsindeki hatâlardan ders çıkardığını müşâhede ettiğimiz firma, LSI’ın çatısına girdiğinden beri artık daha güçlü adımlarla gelmekte.

 

Bakalım SandForce, pazara ilk merhabâ dediği günlerdeki gibi esmeyi başarabilecek mi..